Skip to main content Malta Crafts Portal
  • mt
    • en

Dwarna

about
about1

Dipartiment tal-Kummerċ

Biex iffaċilita l-kummerċ filwaqt li tipprovdi l-infrastruttura neċessarja biex tirregola s-settur tal-Artiġjanat u tinkoraġġixxi s-sigurtà, l-utilizzazzjoni u r-rispett tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Id-Dipartiment tal-Kummerċ fi ħdan il-Ministeru ​għall-Ekonomija, L-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, jikkonsisti mid-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali u Proġetti responsabbli għal-liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni,  id-Direttorat tar-Reġistrazzjonijiet tal-Propjetà Intellettwali responsabbli għar-reġistrazzjoni tat-Trademarks, Disinni u Privattivi u mis-sezzjoni u s-sezzjoni responsabbli mil-Copyright, Artiġjanat, SOLVIT u s-Sistema tat-Tagħrif dwar is-Suq Intern (IMI)

Glossarju

about2

Artiġjan
tfisser persuna li tkun taħdem fl-artiġjanat f’Malta u li taqla’ l-għixien tagħha minn, jew tkattar il-qligħ tagħha minn dak l-artiġjanat jew li ġġib prova li tkun kapaċi tipproduċi prodotti tal-artiġjanat. Artiġjan għandu jkun ċittadin ta’ Malta jew ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jkollu r-residenza formali tiegħu f’Malta jew xi persuna oħra minn kwalunkwe pajjiż ieħor li jkollha l-permessi meħtieġa maħruġa mill-awtoritajiet relevanti sabiex ikollha residenza permanenti f’Malta u sabiex taħdem f’Malta fis-settur tal-artiġjanat

about3

Intraprenditur tal-Artiġjanat
tfisser persuna li fin-negozju tagħha tkun l-aktar tixtri u tbigħ prodotti tal-artiġjanat maħduma f’Malta.

about4

Artiġjanat
tfisser arti, ħila jew negozju dikjarati mill-Ministru bħala xi artiġjanat taħt l-artikolu 3 ta’ Kap 613 u mħaddma minn xi persuna jew persuni fil-manifattura ta’ prodotti tal-artiġjanatmaħduma minn artiġjani.

about5

Artiġjanat Malti
tfisser artiġjanat li ġeneralment jirrifletti t-tradizzjonijiet u l-patrimonju tal-Gżejjer Maltin.

about6

Prodotti artiġjanali Maltin
tinkludi dawk il-prodotti maħduma għal kollox bl-idejn jew bl-għajnuna ta’ għodod tal-idejn jew ukoll mezzi mekkaniċi, sakemm il-kontribut dirett bl-idejn tal-artiġjan jibqa’ l-komponent l-aktar sostanzjali tal-prodott finali u tirreferi għal artiġjanat maħdum f’Malta

about7

Ċertifikazzjoni

Ċertifikati jingħataw lil artiġjani reġistrati

about8
aboutmain2

Small Businesses & Crafts Directorate

 

The Small Businesses and Crafts Directorate within the Commerce Department aims to:

1. promote an environment that is conducive to trade and commerce
2. facilitate the interaction between entrepreneurs and any authority, body, ministry or department which renders a service to small business
3. contribute to a healthy and sustainable crafts industry

 

The Directorate thrives to achieve its aims by:

1. complementing the existing services already provided by other entities, and to
2. facilitate any business entrepreneurs have with these entities
3. giving basic information about obligatory formalities to start a business
4. giving administrative support to the Malta Crafts Council
5. introducing and managing initiatives to promote and sustain the Maltese crafts sector
6. operating the Malta SOLVIT Centre
7. facilitating the implementation of the Internal Market Information (IMI) system

Small Businesses & Crafts Directorate

about9

Crafts Centre

The Malta Crafts Centre is located in a central part of Valletta, in front of St. John’s Co-Cathedral.
Registered Crafts Persons can exhibit their products free of charge.

Crafts Centre