Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti 2019 – Esibizzjoni

L-esibizzjoni tal-Prodotti li qed jieħdu sehem f’Kategorija 1 tal-Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti hija miftuħa. Din qed issir fil-Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar, fi Triq il-Merkanti, Valletta, mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-8:00am u l-5:00pm.. Skont ir-regolamenti ta’ din l-inizjattiva, ilmenti dwar prodotti li qed jieħdu sehem. għandhom isiru biss fuq il-formola speċifika bejn id-29 ta’Awissu u […]

Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti 2019 – Exhibition

The exhibition of products participating in Category 1 of the Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti is now open at the Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses. Opening hours are on weekdays between 8:00am and 5:00pm. In accordance with the regulations, complaints against participating products can be submitted on the relevant form, between 29th August […]

Fiera tal-Artiġjanat tas-Sajf

Ingħaqad ma 25 artiġjan li ser jesibixxu u jaħdmu l-prodotti tagħhom, fosthom pitturi, ċeramika u filugranu. Il-Ġimgħa 9 u s-Sibt 10 ta’ Awwissu, bejn is-7:00pm u l-11:00pm, fil-Promenade tax-Chalet, Tas-Sliema.

Summer Crafts Fair

Join some 25 artisans who will be showcasing and working on-site on their different wares, including paintings, ceramics and filigree works. Friday 9th and Saturday 10th August, 7pm to 11pm, Chalet promenade, Sliema.

Fiera tal-Artiġjanat Malti

Il-Fiera hija organizzata mid-Dipartiment tal-Kummerċ fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u n-Negozji ż-Żgħar, flimkien mal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu.   Ser issir nhar il-Ħamis 6 ta’ Ġunju 2019 bejn id-9:00am u l-4:00pm.

Maltese Crafts Fair

The Fair is organised by the Commerce Department within the Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, in collaboration with the Malta Tourism Authority. It will be held on Thursday 6th June 2019 from 9:00am till 4:00pm in Merchants’ Street.